Het muziekleven voor studenten in Utrecht is rijk; er zijn maar liefst acht uiteenlopende muziekgezelschappen voor en door studenten, allen ondersteund door de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU). Dat komt neer op een totaal van ongeveer 400 zangers, strijkers, blazers, slagwerkers, pianisten, harpisten en gitaristen die iedere week met veel plezier hun hobby kunnen uitoefenen.

Het KOSMU is de koepelorganisatie die de belangen behartigt van deze gezelschappen, en zet zich al sinds 1967 in om het musiceren door studenten en de muzikale vorming onder studenten te bevorderen en om de mogelijkheden daartoe te verruimen. Want wat is er mooier dan je, naast je drukke studie, te kunnen ontspannen in het maken van muziek?

Het doel van het KOSMU is om deze activiteiten te faciliteren, de besturen van de gezelschappen te ondersteunen en te zorgen dat kennis en enthousiasme worden uitgewisseld. Het KOSMU is nauw verbonden met Parnassos — het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht — waar onze gezelschappen repeteren.

Foto’s: Elbert Besaris, Maarten Mooijman, Jan Arndt, Veerle Bastiaansen